Tietosuojalauseke

KPK Engineering Oy kerää asiakkaistaan ja yhteistyö kummppaneistaan ainoastaan yhteistyön kannalta oleellisia yhteys- ja henkilötietoja kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita sekä osoitetietoja. Tiedot tulevat joko yhteistyökumppaneilta/asiakkailta suoraan tai asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden julkaisemien julkisten tietojen kautta, kuten www-sivut sekä yleiset osoitetietojärjestelmät.

Tietoja käytetään toimeksiannon sekä liiketoiminnan kannalta tarvittavaan yhteydenpitoon asiakkaan ja yrityksen välillä, kuten toimeksiannon vaatimien tietojen jakamiseen sekä maksuliikenteen hoitamiseen sekä toimeksianto tarjousten lähettämiseen ja tiedusteluun.

KPK Engineering Oy ei luovuta hallinnoimiaan henkilö- tai muita tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan tai yhteistyökumppanin lupaa, pois lukien yrityksen toiminnan kannalta tärkeät kumppanit, kuten kirjanpidosta vastaava toimisto, veroviranomainen tai muu vastaava taho. Yritys ei luokittele hallinnoimiaan tietoja erikseen etnisten taustojen, sukupuolen tai muun vastaavan tiedon perusteella.

KPK Engineering Oy säilyttää hallinnoimiaan henkilö ym. vastaavia tietoja matkaviestimissä, sähköpostisovelluksissa, sekä mahdollisesti yrityksen omassa atk-järjestelmässä. Järjestelmät ovat hyvien toimintatapojen mukaisesti suojattu ulkoisia uhkia vastaan tietoturvaohjelmistoilla. Yrityksen toimitilat ovat asianmukaisesti suojattu ulkoisia uhkia vastaan.

KPK Engineerin Oy säilyttää keräämiään tietoja niin kauan, kuin se toimeksiannon kannalta on tärkeää ja oleellista kuten esimerkiksi takuu/vastuuajan päättymiseen asti. Asiakas/yhteistyökumppanilla on oikeus pyytää tietojensa poistamista ennen kyseisen määräajan täyttymistä niin halutessaan. Yritys poistaa tiedot automaattisesti kun tietojen säilyttäminen ei enää ole ajankohtaista, ilman ennalta määrättyä aikataulua.

KPK Engineering Oy varaa oikeuden muuttaa tai täydentää tätä tietosuojalauseketta mikäli lainsäädäntö muuttuu tai yrityksen toiminassa tapahtuu oleellisia muutoksia, jotka johtavat lausekkeen päivitystarpeeseen. Tämä lauseke on nähtävissä yrityksen www-sivuilla sekä on saatavilla tulosteena sähköisessä muodossa erikseen pyytämällä olemalla yhteydessä yritykseen sähköpostilla osoitteeseen: info(at)kpkengineering.fi

KPK Engineering Oy

Petteri Koskelainen